Този сайт използва "бисквитки". Ако продължите да разглеждате сайта, ще приемем че сте съгласни с това.

Гаранционни условия

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в случаи на:

1. Несъответствие между данните на документите и тези на стоката или липса на сер. номер, неспазване на гар. условия, описани в съпътстващата документация и в гар. карта, нарушени гаранционни стикери.

2. При повреди от лош транпорт, лошо съхраниние,неправилен монтаж, небрежност,механично увреждане, изпускане,удар,заливане с течности,използване на неоригинални адаптери и аксесоари, токови удари,лошо заземяване , пряка слънчева светлина ,висока влажност , вибрации , лошо охлаждане , природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или тел. линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др).

3. Ако са правени опити за промяна на конфигурацията или ако стоката е отваряна, разглобявана или е правен неоторизиран опит за ремонт или за промяна на конструкцията, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, използвани са некачествени CD носители, счупени в оптичното устройство.

4. Ако има дефектни пиксели/субпиксели на LCD матрица на мониторите, на преносимите компютри и на моб. телефони по-малко от лимита на производителя и/или съгласно ISO 13406-02, както е посочено по-долу:

   -.Постоянно светещ пиксел-2 броя;

   -.Тъмен пиксел - 2 броя;

   -.Дефектен субпиксел (червен, зелен или син,светещ или тъмен)-5 броя;

   -.Група от съседни пиксели (само ако са постоянно светещи или постоянно тъмни) в квадрат 5 х 5 пиксела-не се допуска;    

   -.Група от съседни дефектни субпиксели (червен, зелен или син, светещ или тъмен) - 2 групи.

5. Ако има петна на LCD матрицата, причинени от докосване с ръка и/или твърд предмет. Матрицата се почиства само със суха кърпа или със специални влажни кърпи за почистване на LCD монитори.

6. При нелиценз. софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер (вкл. BIOS), наличие на вируси. - Ако стоката е ескплоатирана не по предназначение, както и използването на битови стоки за търговски и/или професионални цели, в заведения, отдаване под наем и др.

7. Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, а също така и за информацията на клиента в повредените устройства